• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kính Chào Quý Vị
<

Vô Vi không phải là một tôn giáo.

Vô Vi là một phương pháp giúp cho hành giả muốn trau dồi tâm linh.

Vô Vi thích hợp với mọi người và mọi tín ngưỡng, trong tự do hoàn toàn, không một ràng buộc nào.


Vô Vi đã mở rộng tầm ảnh hưởng tốt và đã trở thành một cộng đồng không biên giới. Cộng đồng Vô Vi là một cộng đồng thân hữu, tương thân tương trợ. Vô Vi còn tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ các trại tị nạn hay những người thiếu thốn, tuy âm thầm nhưng đều đặn.


Hành giả Vô Vi, có mặt khắp nơi trên thế giới. Họ gặp nhau trong những cuộc họp mặt, trong các kỳ Đại Hội Quốc Tế được tổ chức mỗi năm một lần, địa điểm khác nhau.


Nếu quý bạn muốn tìm hiểu về Pháp Thiền Vô Vi, muốn dấn thân tu học pháp thiền lúc ban đầu, có thể liên lạc với các trung tâm, các thiền đường Vô Vi khắp nơi trên thế giới sẽ được tận tình hướng dẫn và miễn phí.

 

 

Thonon_van_dao_16 Thonon_van_dao_18-2.jpg

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 35, 2016

Đại Hội Vô Vi 2016, Tâm Giao Bình Đẳng tại Grand Hilton Seoul, South Korea, 12.09.2016 -18.09.2016

Khóa Sưu Tầm Chơn Lý

Khóa Sưu Tầm Chơn Lý tại Tây Đức từ 10/18-22, 1989

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu

Gồm 11 DVD:

Tư Thế Ngồi Thiền - Pháp Niệm Phật - Pháp Soi Hồn - Pháp Luân Chiếu Minh - Pháp Luân Thường Chuyển - Thiền Định

Thonon_van_dao_16

Suối Đạo Vô Vi

Xin giới thiệu đến quý vị những video lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng từ những buổi thuyết giảng trên toàn thế giới đã được trích lược theo từng đề tài hữu ích, dễ nghiên cứu do "Suối Đạo Vô Vi" thực hiện

Phần Thực Hành

Thonon_van_dao_16

Đức Thầy trực tiếp hướng dẫn Phương Pháp Công Phu, 1993

Audio Băng Giảng:

Title Date Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Tam Tạng Thỉnh Kinh 12-04-1981 Montreal, Canada mp3

Đức Thầy niệm Phật

xx-xx-1985 Montreal mp3

Nghe thêm : Sách Nói Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu (Băng Mới upload)

Nghe thêm : Đức Thầy giảng 5 (Băng Mới upload)

Nghe thêm : Đức Thầy giảng 4 (Băng Mới upload)

Kính mời quý bạn đạo coi video Phóng Sự Quốc Tế 2017 « Ngũ Uẩn Giai Không » tại Penang, Malaysia- do "Suối Đạo Vô Vi " thực hiện

Kính mời quý bạn đạo nghe lại bài giảng ngày 5, tháng 8, 1985 tại Hawaii "Trở Về Con Đường Tiến Hóa Giải Thoát"

Kính mời quý bạn đạo nghe lại bài giảng: Thực Hành Tự Cứu

[voviaudio - Audio Books ]

Bài thuyết giảng do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Bangkok, ngày 21-02-1986

Kính mời quý bạn đạo coi video

Tóm lược lời Đức Thầy giảng trong 25 năm Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, từ 1982 - 2005 ]

“25 Năm Đại Hội Vô Vi Quốc Tế"

 

Radio Bắc California:

Chương trình phát thanh ngày 17 tháng 3 năm 2018

Title Date Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

Bài giảng "DUYÊN NGHIỆP DẪN TU" (phần 1) tại Manila, Phi Luật Tân ngày 26 tháng 4 năm 1985
Nhạc: "Tu Vô Vi"; Vấn Đạo

26/04/1985

Manila, Phi Luật Tânn

mp3

Radio Nam California:

Chương trình phát thanh ngày 18 tháng 03 năm 2018:

Title Date Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

BÀI GIẢNG: LAS VEGAS DHVV 14-1995 HỢP THỨC HÒA BÌNH
VẤN ĐẠO: TD TỨ THÔNG 09-04-1994 KSC HÒA BÌNH 04
NHẠC: VĨ KIÊN

xx-07-1995

Las Vegas

mp3

1987 Khóa Phát Tâm Tu Thiền, Thiền Viện Nhẫn Hòa "Chiều sâu của Đạo là cái gì ?" ngày 18-9-1987

 

 

Vấn Đạo Đại Hội 1994

Đọc Bài Giảng PDF

Đọc thêm : Đọc Bài Giảng

____________________________________________________________________________________

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng và yêu cầu, xin quý vị liên lạc về:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

_____________________________________________________________________________________