• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
11/19/2017 BÀI GIẢNG: MELBOURNE 09-12-1993 THIEN THUC TRONG THANH THINH 01
VẤN ĐẠO: VANCOURVER 27-11-1993 TĂNG TRƯỞNG ĐIỂN NĂNG 02
NHẠC: TƯỞNG NHỚ THẦY
Vancourver mp3
11/12/2017 BÀI GIẢNG: VANCOURVER 27-11-1993 TĂNG TRƯỞNG ĐIỂN NĂNG 01
VẤN ĐẠO: VANCOURVER 27-11-1993 TĂNG TRƯỞNG ĐIỂN NĂNG 01
NHẠC: THẦY VỀ
Vancourver mp3
11/05/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 18 MONTREAL 10-05-1980 Xuyên qua cực nhọc
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 03
NHẠC: Linh hồn
Montreal mp3
10/29/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 17 MONTREAL 02-05-1980 Đạo Pháp Hoàng Khai
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 03
NHẠC: Tình
Montreal mp3
10/22/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 17 MONTREAL 02-05-1980 Đạo Pháp Hoàng Khai
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 02
NHẠC: QUÊ MẸ
Montreal mp3
10/15/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 17 MONTREAL 02-05-1980 Đạo Pháp Hoàng Khai
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 02
NHẠC: Cha Yêu
Montreal mp3
10/08/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 16 MONTREAL 28-04-1980 THIỆN TÂM THIỆN GIÁC
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 02
NHẠC: THAM THIỀN NHẬP ĐỊNH
Montreal mp3
10/01/2017 Bài Giảng: Phụ Ái Mẫu Ái 16 Montreal 28-04-1980 Thiện Tâm Thiện Giác
Vấn Đạo: Montreal 29-03-1992 Tận Tình Phân Giải 02
Nhạc: Khí Giới Tình Thương
Montreal mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013    


>