• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Sách Nói Đức Tổ Sư

Sách Nói (Audio Book) Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu -

Đáp lại sự ái mộ của Quý Vị đã download rất nhiều trong thời gian qua. Chúng tôi đã kiểm lại từ chữ một và đã điểu chỉnh lại để tránh Tam Sao Thất Bổn. Xin quý vị vui lòng download những băng mới sau đây:

Title Date Location Live Streaming Download
Tiểu Sử Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu - Thơ và Sấm Tu Hành 1961 Việt Nam mp3
Đời Đạo Song Tu 1961 Việt Nam mp3
Tình Trong Bốn Bể 1961 Việt Nam mp3

Phép Xuất Hồn

1961 Việt Nam mp3

Mơ Duyên Quái Mộng

1961

Việt Nam

mp3

Lời Tường Thuật Đức Thầy Lương Sĩ Hằng

15-7-1958

Việt Nam

mp3

Tình Yêu Siêu Thoát - Đức Thầy Lương Sĩ Hằng

06-8-1984

Amphion-Les-Bain, France

mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.