• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2017

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/31/2017 BÀI GIẢNG: LOUVAIN DHVV12-1993 ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 2
NHẠC: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Đại Hội Vô Vi kỳ 12 mp3
12/24/2017 BÀI GIẢNG: LOUVAIN DHVV12-1993 ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 1
NHẠC: VĨ KIÊN
Đại Hội Vô Vi kỳ 12 mp3
12/17/2017 BÀI GIẢNG: LOUVAIN DHVV12-1993 ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 1
NHẠC: CÔ GÁI NGUYỆN TU BÁO HIẾU
Đại Hội Vô Vi kỳ 12 mp3
12/10/2017 BÀI GIẢNG: LOUVAIN DHVV12-1993 ĐỜI ĐẠO PHÂN MINH
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993
NHẠC: SẤM TU HÀNH
Đại Hội Vô Vi kỳ 12 mp3
12/03/2017 BÀI GIẢNG: MELBOURNE 09-12-1993 THIEN THUC TRONG THANH TINH 01
VẤN ĐẠO: VANCOURVER 27-11-1993 TĂNG TRƯỞNG ĐIỂN NĂNG 02
NHẠC: ÂU Á TƯƠNG HỘI
Vancourver mp3
11/26/2017 BÀI GIẢNG: MELBOURNE 09-12-1993 THIEN THUC TRONG THANH TINH 01
VẤN ĐẠO: VANCOURVER 27-11-1993 TĂNG TRƯỞNG ĐIỂN NĂNG 02
NHẠC: KHỔ ĐỜI SINH ĐẠO
Vancourver mp3
11/19/2017 BÀI GIẢNG: MELBOURNE 09-12-1993 THIEN THUC TRONG THANH THINH 01
VẤN ĐẠO: VANCOURVER 27-11-1993 TĂNG TRƯỞNG ĐIỂN NĂNG 02
NHẠC: TƯỞNG NHỚ THẦY
Vancourver mp3
11/12/2017 BÀI GIẢNG: VANCOURVER 27-11-1993 TĂNG TRƯỞNG ĐIỂN NĂNG 01
VẤN ĐẠO: VANCOURVER 27-11-1993 TĂNG TRƯỞNG ĐIỂN NĂNG 01
NHẠC: THẦY VỀ
Vancourver mp3
11/05/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 18 MONTREAL 10-05-1980 Xuyên qua cực nhọc
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 03
NHẠC: Linh hồn
Montreal mp3
10/29/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 17 MONTREAL 02-05-1980 Đạo Pháp Hoàng Khai
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 03
NHẠC: Tình
Montreal mp3
10/22/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 17 MONTREAL 02-05-1980 Đạo Pháp Hoàng Khai
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 02
NHẠC: QUÊ MẸ
Montreal mp3
10/15/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 17 MONTREAL 02-05-1980 Đạo Pháp Hoàng Khai
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 02
NHẠC: Cha Yêu
Montreal mp3
10/08/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 16 MONTREAL 28-04-1980 THIỆN TÂM THIỆN GIÁC
VẤN ĐẠO: ROME BURG 02-06-1992 SỐNG VUI HÒA BÌNH 02
NHẠC: THAM THIỀN NHẬP ĐỊNH
Montreal mp3
10/01/2017 Bài Giảng: Phụ Ái Mẫu Ái 16 Montreal 28-04-1980 Thiện Tâm Thiện Giác
Vấn Đạo: Montreal 29-03-1992 Tận Tình Phân Giải 02
Nhạc: Khí Giới Tình Thương
Montreal mp3
09/24/2017 Bài Giảng: Phụ Ái Mẫu Ái 16 Montreal 28-04-1980 Thiện Tâm Thiện Giác
Vấn Đạo: Montreal 29-03-1992 Tận Tình Phân Giải 02
Nhạc: Hiếu Tâm
Montreal mp3
09/17/2017 Bài Giảng: Phụ Ái Mẫu Ái 13 Montreal 05-04-1980 Cứu Sinh Vạn Vật
Vấn Đạo: Montreal 29-03-1992 Tận Tình Phân Giải 02
Nhạc: Danh
Montreal mp3
09/10/2017 Bài Giảng: Phụ Ái Mẫu Ái 13 Montreal 05-04-1980 Cứu Sinh Vạn Vật
Vấn Đạo: Montreal 29-03-1992 Tận Tình Phân Giải 01
Nhạc: Chánh Đại Quang Minh
Montreal mp3
09/03/2017 BÀI GIẢNG: PAMA 13 MONTREAL 05-04-1980 CỨU SINH VẠN VẬT
VẤN ĐẠO: MONTREAL 29-03-1992 TẬN TÌNH PHÂN GIẢI 01
NHẠC: TU THIỀN DƯỠNG SINH
Montreal mp3
08/28/2017 BÀI GIẢNG: MONTREAL 29-03-1992 TẬN TÌNH PHÂN GIẢI 01
VẤN ĐẠO: TẬN TÌNH PHÂN GIẢI 01
NHẠC: ĐẠO TÂM
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN mp3
08/20/2017 BÀI GIẢNG: THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 22-02-1992 THUYẾT PHÁP
VẤN ĐẠO: LOS 13-02-1992 TD THIỀN THỨC 04
NHẠC: ĐẠO TÂM
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN mp3
08/13/2017 BÀI GIẢNG: THIỀN VIỆN VĨ KIÊN 22-02-1992 THUYẾT PHÁP
VẤN ĐẠO: LOS 11-02-1992 TD THIỀN THỨC 04
NHẠC: ĐẠO TÂM
THIỀN VIỆN VĨ KIÊN mp3
08/06/2017 BÀI GIẢNG: VUI XUÂN 01-01-1990
VẤN ĐẠO: LOS 11-02-1992 TD THIỀN THỨC 03
NHẠC: TRĂNG RẰM
Montreal mp3
07/30/2017 BÀI GIẢNG: VUI XUÂN 01-01-1990
VẤN ĐẠO: LOS 11-02-1992 TD THIỀN THỨC 03
NHẠC: GIEO DUYÊN
Montreal mp3
07/23/2017 BÀI GIẢNG: VUI XUÂN 01-01-1990
VẤN ĐẠO: LOS 11-02-1992 TD THIỀN THỨC 03
NHẠC: NHÌN CON
Montreal mp3
07/16/2017 BÀI GIẢNG: VUI XUÂN 01-01-1990
VẤN ĐẠO: LOS 11-02-1992 TD THIỀN THỨC 03
NHẠC: DUYÊN NGHIỆP
Montreal mp3
07/09/2017 BÀI GIẢNG: VUI XUÂN 01-01-1990
VẤN ĐẠO: LOS 11-02-1992 TD THIỀN THỨC 02
NHẠC: SUỐI CHẢY XUỐI DÒNG
Montreal mp3
07/02/2017 BÀI GIẢNG: VUI XUÂN 01-01-1990
VẤN ĐẠO: LOS 11-02-1992 TD THIỀN THỨC 02
NHẠC: SUỐI CHẢY XUỐI DÒNG
Montreal mp3
06/25/2017 BÀI GIẢNG: VUI XUÂN 01-01-1990
VẤN ĐẠO: LOS 11-02-1992 TD THIỀN THỨC 02
NHẠC: NGƯỜI CHA KÍNH YÊU
Montreal mp3
06/18/2017 BÀI GIẢNG: SIDNEY 08-06-1990 TÌNH THƯƠNG & ĐẠO ĐỨC 01
VẤN ĐẠO: MELBOURN 02-06-1990 TU THIỀN DƯỠNG SINH 02
NHẠC: THƯƠNG CHA
Sydney mp3
06/11/2017 BÀI GIẢNG: SIDNEY 08-06-1990 TÌNH THƯƠNG & ĐẠO ĐỨC 01
VẤN ĐẠO: MELBOURN 02-06-1990 TU THIỀN DƯỠNG SINH 02
NHẠC: TÌNH CHA
Melbourn mp3
06/04/2017 BÀI GIẢNG: SIDNEY 08-06-1990 TÌNH THƯƠNG & ĐẠO ĐỨC 01
VẤN ĐẠO: MELBOURN 02-06-1990 TU THIỀN DƯỠNG SINH 02
NHẠC: YÊU CHA
Melbourn mp3
05/28/2017 BÀI GIẢNG: MELBOURN 02-06-1990 TU THIỀN DƯỠNG SINH 01
VẤN ĐẠO: MELBOURN 02-06-1990 TU THIỀN DƯỠNG SINH 01
NHẠC: CÔNG CHA NGHĨA MẸ
Melbourn mp3
05/21/2017 BÀI GIẢNG: MELBOURN 02-06-1990 TU THIỀN DƯỠNG SINH 01
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 04-10-1986 VẤN ĐẠO 5
NHẠC: MẸ ƠI
Bangkok mp3
05/14/2017 BÀI GIẢNG: BANGKOK 01-05-1988 NIỀM TIN VÀ TRẬT TỰ
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 03-10-1986 VẤN ĐẠO 4
NHẠC: MẸ ƠI
Bangkok mp3
05/07/2017 BÀI GIẢNG: BANGKOK 01-05-1988 NIEM TIN VA TRAT TU
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 03-10-1986 VẤN ĐẠO 4
NHẠC: MẸ ƠI
Bangkok mp3
04/30/2017 BÀI GIẢNG: BANGKOK 01-05-1988 NIEM TIN VA TRAT TU
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 03-10-1986 VẤN ĐẠO 4
NHẠC: CÔ GÁI VƯỢT BIÊN NGUYỆN TU BÁO HIẾU
Bangkok mp3
04/23/2017 BÀI GIẢNG: ĐỜI ĐẠO SONG TU, NIỀM TIN TRONG XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 03-10-1986 VẤN ĐẠO 4
NHẠC: VẪN YÊU ANH
T/V QUI THỨC mp3
04/16/2017 BÀI GIẢNG: ĐỜI ĐẠO SONG TU, NIỀM TIN TRONG XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 02-10-1986 VẤN ĐẠO 3
NHẠC: CUỘC SỐNG TÂM LINH
T/V QUI THỨC mp3
04/09/2017 BÀI GIẢNG: VANCOVER 05-07-1986 NIỀM TIN XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 01-10-1986 VẤN ĐẠO 3
NHẠC: Tình Cha
Vancover mp3
04/02/2017 BÀI GIẢNG: VANCOVER 05-07-1986 NIỀM TIN XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 01-10-1986 VẤN ĐẠO 2
NHẠC: XỨ TA
Vancover mp3
03/26/2017 BÀI GIẢNG: NIỀM TIN XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 01-10-1986 VẤN ĐẠO 2
NHẠC: KHÔNG CÒN XA CÁCH
Thiền Viện Quy Thức mp3
03/19/2017 BÀI GIẢNG: KHOÁ 4 VĨ KIÊN 17-05-1986 THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 01-10-1986 VẤN ĐẠO 2
NHẠC: THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU 2
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
03/12/2017 BÀI GIẢNG: KHOÁ 4 VĨ KIÊN 17-05-1986 THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 30-9-1986 VẤN ĐẠO 2
NHẠC: CHAN HOÀ YÊU THƯƠNG
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
03/05/2017 BÀI GIẢNG: KHOÁ 4 VĨ KIÊN 17-05-1986 THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 30-9-1986 VẤN ĐẠO 1
NHẠC: MUÔN MÀU
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
02/26/2017 BÀI GIẢNG: KHOÁ 4 VĨ KIÊN 17-05-1986 THA THỨ VÀ THƯƠNG YÊU
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 30-9-1986 VẤN ĐẠO 1
NHẠC: ĐẠO TÂM
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
02/19/2017 BÀI GIẢNG: KHOÁ 3 VĨ KIÊN 05-05-1986 NHẪN HÒA
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 30-9-1986 VẤN ĐẠO 1
NHẠC: CHƠN TÂM HỢP HÒA
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
02/12/2017 BÀI GIẢNG: KHOÁ 3 VĨ KIÊN 05-05-1986 NHẪN HÒA
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 30-9-1986
NHẠC: TRĂNG RẰM
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
02/05/2017 BÀI GIẢNG: KHOÁ 3 VĨ KIÊN 05-05-1986 NHẪN HÒA
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 11-9-1986
NHẠC: XUÂN DI LẠC
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
01/29/2017 BÀI GIẢNG: MANILA 25-1-1982 CHÚC MỪNG TÂN NIÊN, MANILA 13-2-1983 TẾT QUÍ HỢI
VẤN ĐẠO: THỰC HÀNH 1
NHẠC: TÌNH XUÂN
Manila mp3
01/22/2017 BÀI GIẢNG: TÂM ĐIỂN THANH TỊNH
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 13-9-1986 VẤN ĐẠO 2
NHẠC: TỈNH GIÁC
T/V QUI THỨC mp3
01/15/2017 BÀI GIẢNG: TÂM ĐIỂN THANH TỊNH
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 11-9-1986 PPCP 3
NHẠC: XUÂN DI LẠC
T/V QUI THỨC mp3
01/08/2017 BÀI GIẢNG: TÂM ĐIỂN THANH TỊNH
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 11-9-1986 PPCP 2
NHẠC: TÌNH XUÂN
T/V QUI THỨC mp3
01/01/2017 BÀI GIẢNG: TÂM ĐIỂN THANH TỊNH
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 11-9-1986 PPCP 2
NHẠC: VUI XUÂN NHỚ THẦY
T/V QUI THỨC mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it