• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2017

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/30/2017 Trích đoạn bài Giảng tại Montréal ngày 28 tháng 12 năm 1979;
Vọng cổ "Tâm Sự Đầu Năm"; Vấn Đạo
Montréal , Canada mp3
12/23/2017 Trích đoạn bài Giảng tại Montréal ngày 26 tháng 12 năm 1979;
Nhạc: "Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh"; Vấn Đạo
Montréal , Canada mp3
12/16/2017 Trích đoạn bài Giảng tại Montréal ngày 24 tháng 12 năm 1979;
Nhạc: "Ngọn Nến Vô Vi"; Vấn Đạo
Montréal , Canada mp3
12/09/2017 Bài Giảng tại Úc Châu năm 1987;
Nhạc: "Thân Ta Là Hạt Bụi"; Vấn Đạo
xx, Úc Châu mp3
12/02/2017 Bài Giảng "Dục Vọng Bất Thành" tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 1 tháng 1 năm 1978;
Nhạc: "Trồng Cây"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/18/2017 Bài Giảng của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu tại Vạn Tường, Sa Đéc, Việt Nam năm 1972;
Nhạc: "Ngày Giỗ Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu"; Vấn Đạo
Sa Đéc, Việt Nam mp3
11/18/2017 Bài Giảng "Tạ Từ Amphion" (phần cuối) tại Amphion Les Bains, ngày 24 tháng 9 năm 1984;
Nhạc: "Thương Em"; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp quốc mp3
11/11/2017 Bài Giảng "Tạ Từ Amphion" (phần 2) tại Amphion Les Bains, ngày 24 tháng 9 năm 1984;
Nhạc: "Tôi Sống Mãi"; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp quốc mp3
11/04/2017 Bài Giảng "Tạ Từ Amphion" (phần 1) tại Amphion Les Bains, ngày 24 tháng 9 năm 1984;
Nhạc: "Dọn Vườn"; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp quốc mp3
10/28/2017 Bài Giảng QUY HẠNH (phần cuối) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ 5 tại Vancouver, Canada ngày 4 tháng 7 năm 1986;
Nhạc: "Cô Gái Vô Vi"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
10/21/2017 Bài Giảng QUY HẠNH (phần 2) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ 5 tại Vancouver, Canada ngày 4 tháng 7 năm 1986;
Nhạc: "Nguyện Tu"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
10/14/2017 Bài Giảng QUY HẠNH (phần 1) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ 5 tại Vancouver, Canada ngày 4 tháng 7 năm 1986;
Nhạc: "Ngày Giỗ Đức Thầy Lương Vĩ Kiên"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
10/07/2017 Bài giảng Âu Á Tương Hội (phần cuối) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 15, Bangkok, Thai Lan, ngày 28 tháng 12 năm 1996;
Nhạc: "Người Hát Trên Non"; Vấn Đạo
Bangkok, Thai Lan mp3
09/23/2017 Bài giảng Âu Á Tương Hội (phần 2) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 15, Bangkok, Thai Lan, ngày 28 tháng 12 năm 1996;
Nhạc: "Rõ Lẽ Vô Thường"; Vấn Đạo
Bangkok, Thai Lan mp3
09/23/2017 Bài giảng Âu Á Tương Hội (phần 1) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ thứ 15, Bangkok, Thai Lan, ngày 28 tháng 12 năm 1996;
Nhạc: "Âu Á Tương Hội"; Vấn Đạo
Bangkok, Thai Lan mp3
09/16/2017 Bài giảng Mẫu Ái tại Sài Gòn, Việt Nam, tháng 10 năm 1973;
Nhạc: "Nhớ Thầy"; Vấn Đạo
Sài Gòn , Việt Nam mp3
09/09/2017 Bài giảng Mẫu Ái tại Sài Gòn, Việt Nam, tháng 9 năm 1973;
Ngâm Thơ: "Mẹ Ơi"; Vấn Đạo
Sài Gòn , Việt Nam mp3
09/02/2017 Bài giảng Mẫu Ái tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 8 tháng 9 năm 1973;
Nhạc: "Quê Mẹ"; Vấn Đạo
Sài Gòn , Việt Nam mp3
08/26/2017 Trích đoạn phần cuối bài giảng trong khóa BI TRÍ DŨNG tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 24 tháng 6 năm 1986;
Nhạc: "Vô Vi"; Vấn Đạo
California, USA mp3
08/19/2017 Trích đoạn phần 2 bài giảng trong khóa BI TRÍ DŨNG tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 24 tháng 6 năm 1986;
Nhạc: "Cảm Tạ Thầy Yêu "; Vấn Đạo
California, USA mp3
08/12/2017 Trích đoạn phần 1 bài giảng trong khóa BI TRÍ DŨNG tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 24 tháng 6 năm 1986;
Nhạc: "Hẹn Hò"; Vấn Đạo
California, USA mp3
08/05/2017 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 12" tại Montréal, Canada, ngày 29 tháng 3 năm 1980;
Ngâm Thơ: "Nhìn Con"; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
07/29/2017 Trích đoạn phần 3 buổi luận đàm với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montréal ngày 29 tháng 12 năm 1979;
Nhạc: "Bạc Bàn" "; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
07/22/2017 Trích đoạn phần 2 buổi luận đàm với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montréal ngày 29 tháng 12 năm 1979;
Nhạc: "Hướng Trời" "; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
07/15/2017 Trích đoạn phần 1 buổi luận đàm với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montréal ngày 29 tháng 12 năm 1979;
Nhạc: "Cô Gái Phù Sinh" "; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
07/08/2017 Bài giảng "Chơn Kinh 7" (phần 3) tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Ánh Sáng Nhiệm Mầu" "; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
07/01/2017 Bài giảng "Chơn Kinh 7" (phần 2) tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Đường Đi Thật" "; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
06/24/2017 Bài giảng "Chơn Kinh 7" (phần 1) tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Ta Về Đây" "; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
06/17/2017 Bài giảng tại Montréal, Canada ngày 12 tháng 4 năm 1981;
Nhạc: "Yêu Cha" "; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
06/10/2017 Bài giảng "Quy Thức Thanh Tịnh" (phần cuối) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ 5, Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7 năm 1986
Nhạc: "Thương Cha" "; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
06/03/2017 Bài giảng "Quy Thức Thanh Tịnh" (phần 2) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ 5, Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7 năm 1986
Nhạc: "Thầy Tôi" "; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
05/27/2017 Bài giảng "Quy Thức Thanh Tịnh" (phần 1) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ 5, Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7 năm 1986
Nhạc: "Đuốc Sáng Soi Đời" "; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
05/20/2017 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 179" tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 22 tháng 6 năm 1974;
Nhạc: "Cô Gái Vượt Biên" "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
05/13/2017 Bài giảng "Mẫu Ái" tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 1972;
Nhạc: "Mẹ Hiền Yêu Dấu" "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
05/06/2017 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 18" tại Montréal, Canada năm 1980;
Nhạc: "Quê Mẹ" "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
04/29/2017 Trích đoạn bài giảng trong Khóa 1 tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 18 tháng 4 năm 1986;
Nhạc: "Hạnh Đức" "; Vấn Đạo
California, Mỹ Châu mp3
04/22/2017 Bài giảng trong Lễ Bế Mạc Khóa Bi Trí Dũng tại Thiền Viện Hai Không ngày 24 tháng 6 năm 1986;
Nhạc: "Quý Yêu Thầy" "; Vấn Đạo
California, Mỹ Châu mp3
04/15/2017 Trích đoạn bài giảng ngày 26 tháng 4 năm 1986 trong Khóa 2 tại Thiền Viện Vĩ Kiên;
Nhạc: "Bài Ca Thức Giác" "; Vấn Đạo
California, Mỹ Châu mp3
04/08/2017 Bài giảng "Nhắc Nhở Nguyên Linh" (phần cuối) tại Sydney, Úc Châu, ngày 13 tháng 1 năm 1985;
Vọng cổ: "Tưởng Nhớ Thầy" "; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3
04/01/2017 Bài giảng "Nhắc Nhở Nguyên Linh" (phần 2) tại Sydney, Úc Châu, ngày 13 tháng 1 năm 1985;
Nhạc: "Mẹ Tôi" "; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3
03/25/2017 Bài giảng "Nhắc Nhở Nguyên Linh" (phần 1) tại Sydney, Úc Châu, ngày 13 tháng 1 năm 1985;
Nhạc: "Giã Từ Sân Si" "; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3
03/18/2017 Trích đoạn bài giảng "Pháp Là Gì?" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 14 tháng 7 năm 1974;
Nhạc: "Thức Tâm" "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
03/11/2017 Bài giảng "HÒA" (phần 3) tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 25 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Đạo Đời Sáng Trong" "; Vấn Đạo
California, USA mp3
03/04/2017 Bài giảng "HÒA" (phần 2) tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 25 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Biển Yêu" "; Vấn Đạo
California, USA mp3
02/25/2017 Bài giảng "HÒA" (phần 1) tại Thiền Viện Vĩ Kiên ngày 25 tháng 5 năm 1986;
Nhạc: "Ai Buồn Hơn Ai" "; Vấn Đạo
California, USA mp3
02/18/2017 Bài giảng "Chúc Tết Năm Bính Dần" (phần cuối) tại Hồng Kông ngày 11 tháng 1 năm 1986;
Nhạc: "Đường Về Thiên Thai" "; Vấn Đạo
Hồng Kông, Á Châu mp3
02/11/2017 Bài giảng "Chúc Tết Năm Bính Dần" (phần 2) tại Hồng Kông ngày 11 tháng 1 năm 1986;
Nhạc: "Người Hát Trên Non" "; Vấn Đạo
Hồng Kông, Á Châu mp3
02/04/2017 Bài giảng "Chúc Tết Năm Bính Dần" (phần 1) tại Hồng Kông ngày 11 tháng 1 năm 1986;
Nhạc: "Xuân Vô Vi" "; Vấn Đạo
Hồng Kông, Á Châu mp3
01/28/2017 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 6 - Khai Niên Hưởng Lạc" tại Montréal, Canada, ngày 17 tháng 2 năm 1980;
Nhạc: "Tình Xuân" "; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/21/2017 Bài giảng "Tự Hành Chơn Pháp" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 15 tháng 1 năm 1978;
Nhạc: "Kỷ Nguyên Di Lạc" "; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
01/14/2017 Bài thuyết giảng ngày 7 tháng 1 năm 1999 tại Romrod, Sydney;
Nhạc: "Tình Thương Đao Đức" "; Vấn Đạo
Sydney, Úc Châu mp3
01/07/2017 Bài thuyết giảng ngày 1 tháng 1 năm 1980 (phần 2);
Nhạc: "Bức Tranh Trời" "; Vấn Đạo
???, ??? mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it