• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2018

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
01/14/2018 BÀI GIẢNG: THIỀN VIỆN NHẪN HOÀ 17-05-1993 KHOÁ TỈNH TÂM 01
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 3
NHẠC: VỀ VỚI MẸ YÊU
Thiền Viện Nhẫn Hòa mp3
01/07/2018 BÀI GIẢNG: BRUXELLESV11-08-1993 KHAI MẠC DH TÂM LINH
VẤN ĐẠO: BRUXELLES 12-08-1993 DHTL VẤN ĐẠO 2
NHẠC: KHÚC CA BÁO HIẾU
Đại Hội Vô Vi kỳ 12 mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it