• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download, iPhone, iPad

Pháp Niệm Phật - Thiền Thực Hành

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Niệm Phật trụ ở đâu, Thành quả sau khi niệm Phật xx-xx-xxxx xxx mp3
Cách niệm Phật 1 xx-xx-xxxx xxx mp3
Cách niệm Phật 2 xx-xx-xxxx xxx mp3
Đức Thầy giải thích lý do niệm Phật xx-xx-xxxx xxx mp3
Đức Thầy giảng những lợi ích khi niệm Phật xx-xx-xxxx xxx mp3
Đức Thầy trả lời các thắc mắc về ấn chứng niệm Phật xx-xx-xxxx xxx mp3
Đức Thầy giải thích Nguyên Lý Nam Mô A Di Đà Phật xx-xx-xxxx xxx mp3
Đức Thầy trả lời các vấn đạo về niệm Phật xx-xx-xxxx xxx mp3
Niệm Phật trích đoạn từ những bài vấn đạo 1 xx-xx-xxxx xxx mp3
Niệm Phật trích đoạn từ những bài vấn đạo 2 xx-xx-xxxx xxx mp3
Niệm Phật trích đoạn từ Khóa Kinh A Di Đà Úc Châu 1 01-01-1986 Úc Châu mp3
Niệm Phật trích đoạn từ Khóa Kinh A Di Đà Úc Châu 2 01-01-1986 Úc Châu mp3
Vấn Đạo về Pháp Lý Vô Vi & thượng kiên 01-01-1986 Úc Châu mp3
Vấn Đạo về Pháp Soi Hồn xx-xx-xxxx xxxx mp3
Vấn Đạo về Pháp Luân Chiếu Minh xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy giảng cách thực hành Pháp Luân Thường Chuyển; Đức Thầy kể chuyện lúc mới tập thở Pháp Luân Thường Chuyển xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy giải đáp thắc mắc liên quan đến Pháp Luân Thường Chuyển xx-xx-xxxx xxxx mp3
Trích từ các bài giảng Kinh A Di Đà 01-01-1986 Úc Châu mp3
Vấn Đạo & Đức Thầy giảng về sự khai mở cuả Pháp Luân Thường Chuyển xx-xx-xxxx xxxx mp3
Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nằm ỏ ba cỏi, khử trực lưu thanh xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật giải nghiệp trần, Mật niệm Bát Chánh xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy giảng NMADĐP, cánh niệmPhật, Thượng Đế ở đâu, hội nhập luồng điển Từ Bi xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy giảng nhuyên lý NMADĐP, các câu hỏi về niệm Phật xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy giảng nguyên lý NMADĐP, thiền sinh nói lời gỉa từ xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy giải đáp thắc mắc về Thiền Định và Xã Thiền xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy giảng nguyên lý NMADĐP xx-xx-xxxx xxxx mp3
Đức Thầy niệm nguyên lý NMADĐP xx-xx-xxxx xxxx mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

  Khi mở nhiều băng để nghe đôi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.