• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio

AudioCD Băng Giảng


Chúng tôi có rất nhiều những CD bài giảng của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên từ thập niên 70 đến nay với những đề tài thuyết giảng rất nhiều và phong phú. Chúng tôi để một vài bài giảng MP3 dưới đây xin mời quý vị bấm vào nghe. Nếu quý vị muốn có thêm những CDs & DVDs với chất lượng tốt và các bài giảng khác xin liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
U.S.A.

Tel : (530)-589-1517
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it