• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Video Collection

Video Băng Giảng

Chúng tôi có rất nhiều những Video bài giảng của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên từ thập niên 70 đến nay với những đề tài thuyết giảng rất nhiều và phong phú. Chúng tôi để một vài bài giảng video dưới đây xin mời quý vị bấm vào nghe. Nếu quý vị muốn có thêm những CDs & DVDs với chất lượng tốt và các bài giảng khác xin liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
U.S.A.

Tel : 714. 598.7291
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

>
width=130 Thonon_Thay_giang_2_2.jpg

 

 

 

Đại Hội 2016

Tóm Lược 11 DVD Ôn Lại Phương Pháp Công Phu

Thonon_Thay_giang_2_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu, DVD

Đại Hội 2015

Thiên Đàng Du Ký

Ôn Lại Phương Pháp Công Phu

Đại Hội 2014

width=130 width=130 Thonon_Thay_giang_2_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg

Đại Hội 2013

Đại Hội 2008

Đại Hội 2009

Chung Thiền Tự Thức, 2000

Đại Hội 2012

Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg

1993 Đại Hội Vô Vi Úc Châu kỳ 5

1990 Sydney Úc Châu

1990 Adelaide, Perth, Melbourne Úc Châu

Ngày Giổ Đức Tổ Sư

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 3, 1994

Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 2, 1994

Thiền Viện Vĩ Kiên khóa 1, 1994

Đức Thầy giảng 1985

Đại Hội 2011

Phương Pháp Công Phu 1993

Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg

Đức Thầy giảng tại T/Đ Thiền Thức, 1993

Đức Thầy giảng cho người bản xứ tại T/Đ Montréal 1993

Đức Thầy tại UBC 1994

Thiền Viện Hai Không 1994

Tân Niên Hạnh Ngộ 1989

Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg

Vui Xuân với Đức Thầy, 2003

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 4, Nhẫn Hòa, 1986

Thiền Viện Vĩ Kiên, khóa 3, Nhẫn Hòa, 1986

Đức Thầy giảng tại San Jose 1982

Đức Thầy giảng tại Montréal đầu năm 1984

Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpgThonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg

Buổi Thuyết giảng cho Đồng Bào tại Los Angeles City College, năm 1982

video chiếu ngày Đại Lễ Tưởng Niêm Đức Thầy tại Đ/H kỳ 30

Đại Hội 2010 ngày 1

Đại Hội 2010 ngày 2

Đại Hội 2010 ngày 3

Thonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpgThonon_Thay_giang_1_2.jpg Thonon_Thay_giang_2_2.jpg

Thonon 1998 ngày 1

Thonon 1998 ngày 2

Thonon 1998 ngày 3

Cuộc Sống Tâm Linh, Montreal 1995

Tại Sao Phải Tu, Frankfurt 1995

Thonon_Thay_giang_3-2.jpg Thonon_van_dao_1-2.jpg Thonon_van_dao_1-2.jpg Thonon_van_dao_1-2.jpg Thonon_van_dao_1-2.jpg

Nhóm Tu Học 2003

Đố Vui Để Học 2003

Vấn Đạo Đại Hội 2002

Vấn Đạo Đại Hội 2000

Vấn Đạo Đại Hội 1998

Thonon_van_dao_3-2.jpg Thonon_van_dao_4-2.jpg Thonon_van_dao_4-2.jpg Thonon_van_dao_4-2.jpg Thonon_van_dao_4-2.jpg

Vấn Đạo Đại Hội 1994

Phương Pháp Công Phu 1994

Trên Đường Hoằng Pháp

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Khóa Học Kinh A Di Đà tại Úc Châu 1986 p1

Thonon_van_dao_3-2.jpg Thonon_van_dao_3-2.jpg Thonon_van_dao_3-2.jpg Thonon_van_dao_3-2.jpg

Khóa Học Kinh A Di Đà tại Úc Châu 1986 p2

Khóa Học Kinh A Di Đà tại Úc Châu 1986 p3

Khóa Học Kinh A Di Đà tại Úc Châu 1986 p4

Khóa Học Kinh A Di Đà tại Úc Châu 1986 p5