• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1981

Băng Giảng

Title

Tháng-Ngày-Năm

Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Người con đất Việt cô gái bán khoai 05-14-1981 Montreal, Canada mp3
Người Mẹ Việt Nam, người con đất Việt 05-14-1981 Montreal, Canada mp3
Thực Chất và Tình Thương 2 10-19-1981 Montreal, Canada mp3
Tình Thương Vô Tận 12-17-1981 Paris, France mp3
Tham Dục Cơ Tạng 1 15-02-1981 Montreal, Canada mp3
Tham Dục Cơ Tạng 2 15-02-1981 Montreal, Canada mp3
Dẹp Bỏ Tự Ái 29-03-1981 Montreal, Canada mp3
Xã Thân Cầu Đạo 05-04-1981 Montreal, Canada mp3
Tam Tạng Thỉnh Kinh 12-04-1981 Montreal, Canada mp3
Kiểm Điểm Hành Trình Công Phu 19-04-1981 Montreal, Canada mp3
Sanh Lão Bệnh Tử 24-05-1981 Montreal, Canada mp3
Đi Với Tôi 31-05-1981 Montreal, Canada mp3
Thức Tâm 06-06-1981 Montreal, Canada mp3
Cô Tiên 1 01-10-1981 Montreal, Canada mp3
Cô Tiên 2 01-10-1981 Montreal, Canada mp3
Dung Điển Linh Quang 25-10-1981 Montreal, Canada mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.