• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1983

Băng Giảng

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPAD

Đức Thầy thuyết giảng tại Sydney

01-22-1983 Sydney, Úc Châu mp3

Đức Thầy giảng tại Niệm Phật Đường Chánh Giác

02-04-1983 Perth, Úc Châu mp3

Chánh Giác

02-05-1983 Perth, Úc Châu mp3

Minh Tâm Thiền Giác Minh

03-06-1983 Palawan, Philippines mp3

Danh Cha

04-14-1983 xxx, xxx mp3

Tái ngộ bạn đạo tại Vancouver

05-07-1983 Vancouver, Canada mp3

Tha Thứ và Thương Yêu

06-11-1983 Montreal, Canada mp3

Đại Hội Vô Vi kỳ 2 Chung Thiền 1

07-02-1983 Montreal, Canada mp3

Đại Hội Vô Vi kỳ 2 Chung Thiền 2

07-03-1983 Montreal, Canada mp3

Kiểm Điểm Thiền Chung

07-10-1983 Montreal, Canada mp3

Qui Hội Tâm Thức

07-31-1983 Vancouver, Canada mp3

Đức Thầy giảng tại thiền đường Thanh Tùng Montreal

08-13-1983 Montreal, Canada mp3

Tình Thương Vô Tận

12-17-1983 Paris, France mp3

Đức Thầy giảng tại trại tỵ nạn Palawan

xx-xx-1983 Palawan, Philippines mp3

Tình Thương và Đạo Đức

xx-xx-1983 Manila, Philippines mp3

Mồng 1 Tết Quí Hợi

13-02-1983 Manila, Philippines mp3
Giải Giới Phân Minh 13-03-1983 Manila, Philippines mp3
Diễn Tiến Tu Học 27-03-1983 Manila, Philippines mp3
Con Đường Tiến Hóa 03-04-1983 Manila, Philippines mp3
Nổi Khổ và Niềm Tin 10-04-1983 Manila, Philippines mp3
Đoạn Đường Tu Học 29-05-1983 Montreal, Canada mp3
Phân Luân Mật Giáo Siêu Nhiên 04-06-1983 Montreal, Canada mp3
Qui Không Tự Thức 05-06-1983 Montreal, Canada mp3
Khuyết Tiến Hóa 23-06-1983 Montreal, Canada mp3
Giải Thoát Đời Đạo 24-07-1983 Montreal, Canada mp3
Qui Hội Tâm Thức 31-07-1983 Vancouver, Canada mp3
Qui Hội Chơn Lý 07-08-1983 Montreal, Canada mp3
Tình Dục 11-09-1983 Montreal, Canada mp3
Tham Tiền 18-09-1983 Montreal, Canada mp3
Cơ Duyên Ấm Áp 16-10-1983 Montreal, Canada mp3
Đời Đạo Qui Nguyên 30-10-1983 Montreal, Canada mp3
Nhân Sinh Quan Vô Vi Quan 30-10-1983 Montreal, Canada mp3
Giáng Sinh Giải Thoát 24-12-1983 Montreal, Canada mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.