• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1986a

Băng Giảng 1986

Title Date Location Live Streaming Download
Khánh Thành Thiền Viện Quy Thức 09-09-1986 TV Quy Thức, France mp3
Khóa 1 QT, Vấn Đạo 1 10-09-1986 TV Quy Thức, France mp3

Khóa 1 QT, Vấn Đạo 2

10-09-1986 TV Quy Thức, France mp3

Khóa 1 QT, Vấn Đạo 3

12-09-1986

TV Quy Thức, France

mp3
Khóa 1 QT, Vấn Đạo 4 13-09-1986 TV Quy Thức, France mp3
Khóa 1 QT, Vấn Đạo 5 13-09-1986 TV Quy Thức, France mp3
Khóa 1 QT, Vấn Đạo 6 14-09-1986 TV Quy Thức, France mp3
Tạ Từ Amphion 15-09-1986 TV Quy Thức, France mp3
Khóa 3 QT, Siêu Cấp Điển Quang 30-09-1986 TV Quy Thức, France mp3
Khóa 3 QT, Vấn Đạo 1 30-09-1986 TV Quy Thức, France mp3
Khóa 3 QT, Vấn Đạo 2 01-10-1986 TV Quy Thức, France mp3
Khóa 3 QT, Vấn Đạo 3 02-10-1986 TV Quy Thức, France mp3
Khóa 3 QT, Vấn Đạo 4 03-10-1986 TV Quy Thức, France mp3
Khóa 3 QT, Vấn Đạo 5 04-10-1986 TV Quy Thức, France mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.