• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
05/20/2017 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 179" tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 22 tháng 6 năm 1974;
Nhạc: "Cô Gái Vượt Biên"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
05/13/2017 Bài giảng "Mẫu Ái" tại Sài Gòn, Việt Nam ngày 3 tháng 9 năm 1972;
Nhạc: "Mẹ Hiền Yêu Dấu"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
05/06/2017 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 18" tại Montréal, Canada năm 1980;
Nhạc: "Quê Mẹ"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it