• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
06/17/2017 Bài giảng tại Montréal, Canada ngày 12 tháng 4 năm 1981;
Nhạc: "Yêu Cha"; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
06/10/2017 Bài giảng "Quy Thức Thanh Tịnh" (phần cuối) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ 5, Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7 năm 1986;
Nhạc: "Thương Cha"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3
06/03/2017 Bài giảng "Quy Thức Thanh Tịnh" (phần 2) tại Đại Hội Vô Vi Kỳ 5, Vancouver, Canada ngày 5 tháng 7 năm 1986;
Nhạc: "Thầy Tôi"; Vấn Đạo
Vancouver, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it