• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
07/22/2017 Trích đoạn phần 2 buổi luận đàm với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montréal, Canada, ngày 29 tháng 12 năm 1979;
Nhạc: "Hướng Trời"; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
07/15/2017 Trích đoạn phần 1 buổi luận đàm với Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Montréal, Canada, ngày 29 tháng 12 năm 1979;
Nhạc: "Cô Gái Phù Sinh"; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
07/08/2017 Bài giảng "Chơn Kinh 7" (phần 3) tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Ánh Sáng Nhiệm Mầu"; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3
07/01/2017 Bài giảng "Chơn Kinh 7" (phần 2) tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Đường Đi Thật"; Vấn Đạo
Montreál, Canada mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it