• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
11/18/2017 Bài Giảng "Tạ Từ Amphion" (phần cuối) tại Amphion Les Bains, ngày 24 tháng 9 năm 1984;
Nhạc: "Thương Em"; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp quốc mp3
11/11/2017 Bài Giảng "Tạ Từ Amphion" (phần 2) tại Amphion Les Bains, ngày 24 tháng 9 năm 1984;
Nhạc: "Tôi Sống Mãi"; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp quốc mp3
11/04/2017 Bài Giảng "Tạ Từ Amphion" (phần 1) tại Amphion Les Bains, ngày 24 tháng 9 năm 1984;
Nhạc: "Dọn Vườn"; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp quốc mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it