• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Bắc California

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
01/13/2018 Trích đoạn bài thuyết giảng trong khóa học Bi Trí Dũng tại Thiền Viện Hai Không năm 1986 (phần cuối);
Nhạc: "Biển Yêu"; Vấn Đạo
Oroville , California mp3
01/06/2018 Trích đoạn bài thuyết giảng trong khóa học Bi Trí Dũng tại Thiền Viện Hai Không năm 1986;
Vọng cổ "Tâm Sự Đầu Năm" (tt); Vấn Đạo
Oroville , California mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it