• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1987

Băng Giảng 1987

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Đại Hội Vô Vi kỳ 6 Lục Tự Khai Minh 2 07-04-1987 Las Vegas, USA mp3
Đại Hội Vô Vi kỳ 6 Lục Tự Khai Minh 4 07-05-1987 Las Vegas, USA mp3
Chơn Lý Trường Tồn 12-01-1987 Bankstown mp3
Vấn Đạo tại Bankstown 12-01-1987 Bankstown mp3

Luận Đạo Đêm Giao Thừa

29-01-1987 Montreal mp3

Giao Thừa Tết Đinh Mảo

29-01-1987

Montreal

mp3
Mồng 3 Tết Đinh Mảo 01-02-1987 Montreal mp3
Adelaide Luân Đạo 1 17-03-1987 Adelaide, Úc Châu mp3
Adelaide Luân Đạo 2 17-03-1987 Adelaide, Úc Châu mp3
Thuyết Pháp tại Tokyo 1 26-04-1987 Tokyo, Nhật Bản mp3
Thuyết Pháp tại Tokyo 2 26-04-1987 Tokyo, Nhật Bản mp3
Thuyết Pháp tại Tokyo 3 26-04-1987 Tokyo, Nhật Bản mp3
Lục Tự Khai Minh 1 03-07-1987 Las Vegas mp3
Lục Tự Khai Minh 3 05-07-1987 Las Vegas mp3
Thuyết Pháp tại TĐ Phạm Bá Lâm 09-06-1987 Toronto, Canada mp3
Vấn Đạo tại Toronto 09-06-1987 Toronto, Canada mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.