• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Radio Nam California

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
05/21/2017 BÀI GIẢNG: MELBOURN 02-06-1990 TU THIỀN DƯỠNG SINH 01
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 04-10-1986 VẤN ĐẠO 5
NHẠC: MẸ ƠI
Bangkok mp3
05/14/2017 BÀI GIẢNG: BANGKOK 01-05-1988 NIỀM TIN VÀ TRẬT TỰ
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 03-10-1986 VẤN ĐẠO 4
NHẠC: MẸ ƠI
Bangkok mp3
05/07/2017 BÀI GIẢNG: BANGKOK 01-05-1988 NIEM TIN VA TRAT TU
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 03-10-1986 VẤN ĐẠO 4
NHẠC: MẸ ƠI
Bangkok mp3
04/30/2017 BÀI GIẢNG: BANGKOK 01-05-1988 NIEM TIN VA TRAT TU
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 03-10-1986 VẤN ĐẠO 4
NHẠC: CÔ GÁI VƯỢT BIÊN NGUYỆN TU BÁO HIẾU
Bangkok mp3
04/23/2017 BÀI GIẢNG: ĐỜI ĐẠO SONG TU, NIỀM TIN TRONG XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 03-10-1986 VẤN ĐẠO 4
NHẠC: VẪN YÊU ANH
T/V QUI THỨC mp3
04/16/2017 BÀI GIẢNG: ĐỜI ĐẠO SONG TU, NIỀM TIN TRONG XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 02-10-1986 VẤN ĐẠO 3
NHẠC: CUỘC SỐNG TÂM LINH
T/V QUI THỨC mp3
04/09/2017 BÀI GIẢNG: VANCOVER 05-07-1986 NIỀM TIN XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 01-10-1986 VẤN ĐẠO 3
NHẠC: Tình Cha
Vancover mp3
04/02/2017 BÀI GIẢNG: VANCOVER 05-07-1986 NIỀM TIN XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 QUI THỨC 01-10-1986 VẤN ĐẠO 2
NHẠC: XỨ TA
Vancover mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lễ Khánh Thành Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi 2013 Phim Ghi Lại Diễn Tiến và Ngày Khánh Thành Trụ Sở Vô Vi 2013 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -1 VHN-TV Phóng Sự Cộng Đồng do Tiến Dũng thực hiện -2

  Lễ Hội Vô Vi 2013    


>