• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1998

Băng Giảng 1998

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
Khóa Sống Chung Thương Yêu Hòa Bình, Thonon 1 02-19-1998 Thonon, France mp3
Khóa Sống Chung Thương Yêu Hòa Bình, Thonon 2 02-19-1998 Thonon, France mp3
Khóa Sống Chung Thương Yêu Hòa Bình, Thonon 3 02-20-1998 Thonon, France mp3
Khóa Sống Chung Thương Yêu Hòa Bình, Thonon 4 02-20-1998 Thonon, France mp3

Khóa Sống Chung Thương Yêu Hòa Bình, Thonon 5

02-20-1998 Thonon, France mp3

Khóa Sống Chung Thương Yêu Hòa Bình, Thonon 6

02-21-1998

Thonon, France

mp3
Khóa Sống Chung Thương Yêu Hòa Bình, Thonon 7 02-21-1998 Thonon, France mp3
Khóa Sống Chung Thương Yêu Hòa Bình, Thonon 8 02-21-1998 Thonon, France mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.