• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đức Thầy giảng 2

Đức Thầy giảng 2

Title Tháng-Ngày-Năm Location Live Streaming Download, iPhone, iPad

Quân Bình Tư Tưởng - Vai Trò Của Đức Diêu Trì Kim Mẫu

xx-xx-xxxx xxx mp3

Năm Luồng Điển Của Ngũ Hành - Pháp Luân Thường Chuyển - Nhịp Hậu Môn

xx-xx-xxxx xxx mp3
Người Chết Phần Hồn Sẽ Đi Về Đâu? Đại Hùng, Đại Lực, Đại Từ Bi xx-xx-xxxx xxx

mp3

Chết Chôn Hay Thiêu - Nhật Nguyệt Quang Là Gi? xx-xx-xxxx xxx mp3
Lệ Thuộc Là Bàng Môn Tả Đạo - Ai Cai Quản Địa Cầu? xx-xx-xxxx xxx mp3
Không Khuyến Khích Hiến Thể Xác - Nhân Dục, Ma Quỷ Dục xx-xx-xxxx xxx mp3
Tây Du Ký - Tại Sao Nhũng Phật Tử VN Không Tin Có Thượng Đế xx-xx-xxxx xxx mp3
Bồ Tát Và Những Loại Thuốc Quý - Niệm Lục Tự Di Đà xx-xx-xxxx xxx mp3
Cái Tôi - Cõi Địa Ngục Ở Đâu - Quang Thức Là Gì? xx-xx-xxxx xxx mp3
Đức Thầy Đọc Thơ Tại Thiền Viện Vĩ Kiên xx-xx-xxxx xxx mp3
Đức Thầy Giảng Phật Pháp Tăng - Tại Sao Lại Có Ma Rượu Chát Đỏ xx-xx-xxxx xxxx mp3

Giải Thoát Là Thế Nào? - Niết Bàn Là Thế Nào?

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Tại Sao Chúa Bị Đóng Đinh? - Âm Dương Hiệp Nhất xx-xx-xxxx xxxx mp3
Quy Thức Tự Đạt - Đức Thầy Giảng Khóa 4 Thiền Viện Vĩ Kiên xx-xx-xxxx xxxx mp3
Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn - Ăn Thịt Có Tội Không? xx-xx-xxxx xxxx mp3
Tâm Hồn Trở Ngại Trên Đường Tu Vì Bị Chồng Và Ma Phá xx-xx-xxxx xxxx mp3

Đức Thầy Đọc Thơ - Dùng Nhân Điện Chữa Bệnh - Dọn Nhà Vì Sợ Thiên Tai

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Điển Chạy Lúc Niệm Bát Chánh - Phật An Nam xx-xx-xxxx xxxx mp3
Phước Đức Là Gì - Thiền Có Thể Chữa Được Bệnh Nan Y Không? xx-xx-xxx xxxx mp3

Con Người Có Số Mệnh Không? - Ý Niệm Về Sự Hiện Hữu Của Thượng Đế

xx-xx-xxxx xxxx mp3
Thánh Đâu Có Gì Là Cao - Ảnh Hưởng Của Âm Thanh Lên Con Người xx-xx-xxxx xxxx mp3
Các Câu Hỏi Về Phương Pháp Công Phu - Quan Âm Cắt Ruột Gan xx-xx-xxx xxxx mp3
Đức Thầy Thuyết Giảng Tại Bruxelles xx-xx-xxxx xxxx mp3
Nhứt Bất Sát Sanh - Chọn Pháp Thiền - Bị Rung Đầu xx-xx-xxxx xxxx mp3
Điều Gì Làm Người Tu Chậm Tiến Mở Tâm xx-xx-xxxx xxxx mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.

Khi mở nhiều băng để nghe đôi khi bị đứng, thì nhấn vô F5 sẽ trở lại lúc đầu.