• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tân Nhạc

Nắng Hè

Ca Sĩ: Thanh Huyền

Dấu Kỷ Niệm

Ca Sĩ: Hương Lan

Cô Gái Phù Sinh

Ca Sĩ: Thanh Huyền

Dư Âm

Ca Sĩ: Anh Dũng

Tìm Em

Ca Sĩ: Thanh Huyền, Anh Dũng

Nam Mô A Di Đà Phật

Ca Sĩ: Chí Tâm, Thanh Huyền, Ngọc Bích

Sống Mãi Trong Tâm

Ca Sĩ: Lê Thành, Sơn Tuyền, Tú Lan

Xinh Quá Xinh

Ca Sĩ: Ái Vân

Hãy Thành Tâm

Ca Sĩ: Thanh Tuyền

Duyên Kỳ Ngộ

Ca Sĩ: Anh Dũng

Cô Gái Vô Vi

Ca Sĩ: La Sương Sương

Lúa Trời

Ca Sĩ: Vân Phi Thông

Cái Trống

Ca Sĩ: Ý Lan

Tỉnh Giấc

Ca Sĩ: Thanh Thủy

Thương Yêu Tha Thứ

Ca Sĩ: La Sương Sương

Ngựa Trời

Ca Sĩ: Vân Phi Thông

Đường Về Thiên Thai

Ca Sĩ: Lê Thành

Chan Hòa Yêu Thương

Ca Sĩ: Mỹ Huyền

Tiếng Trống Đại Đồng

Ca Sĩ: Tú Lan, Johnny Dũng

Xa Quê Hương

Ca Sĩ: Ý Lan

Kỷ Nguyên Di Lạc

Ca Sĩ: Johnny Dũng

Hẹn Hò

Ca Sĩ: Sơn Tuyền

Đị Chợ Dốc

Múa Vũ

Một Miếng Trầu Duyên

Ca Sĩ: Ái Vân, Anh Dũng

Khí Giới Tình Thương

Ca Sĩ: Thanh Hà, Thanh Thủy, Diễm Liên

Đời Ta Như Chiếc Lá Vàng

Ca Sĩ: Thanh Hà

Đuốc Sáng Soi Đời

Ca Sĩ: Lê Thành

Diệu Pháp Vô Vi

Ca Sĩ: Anh Dũng

Tu Mãi Còn Tu

Ca Sĩ: Diễm Liên

Tâm Mang Khí Giới Tình Thương

Ca Sĩ: Lê Thành, Thanh Thủy, Tuấn Hùng

Biết Đến Bao Giờ

Ca Sĩ: Thanh Tuyền

Tu Vô Vi

Ca Sĩ: Tú Lan

Tình Xuân

Ca Sĩ: Công Thành & Lynn

Kỷ Nguyên Di Lạc

Ca Sĩ: Ngọc Bích

Bé Vui

Ca Sĩ: Ngọc Bích

Kiếp Nào

Ca Sĩ: Anh Dũng

Đường Về Thiên Thai

Ca Sĩ: Thanh Huyền

Bức Tranh Trời

Ca Sĩ: Duy Quang

Hướng Trời

Ca Sĩ: Hương Lan

Lúa Trời

Ca Sĩ: Thiên Trang

Thương Em

Ca Sĩ: Duy Khánh

Tiên Giới Thiền Ca 1

Ca Sĩ: Duy Quang

Yêu

Ca Sĩ: Ngọc Thúy

Tiên Giới Thiền Ca 2

Ca Sĩ: Mai Hương

Trăng Rằm

Ca Sĩ: Ngọc Bích

Sứ Giả Hòa Bình

Ca Sĩ: Thiên Kim

Kiếp Hoa

Ca Sĩ: Hương Lan

Tình Đẹp

Ca Sĩ: Thanh Huyền, Anh Dũng, Khánh Phương

Tìm Em

Ca Sĩ: Anh Dũng

Vẫn Yêu Anh

Ca Sĩ: Sơn Ca