• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Cổ Nhạc 2

Tham Thiền Nhập Định

Ca Sĩ: Thu Hồng

Khí Giới Tình Thương

Ca Sĩ: Việt Hùng, Phượng Liên

Thầy Về

Ca Sĩ: Hữu Phước

Tình Thương Vô Tận

Ca Sĩ: Bảo Châu - Thu Hồng

Uổng Một Kiếp Người

Ca Sĩ: Hữu Phước

Niệm A Di Đà

Ca Sĩ: Tuấn Anh, Như Hiền

Vĩ Kiên

Ca Sĩ: Điền Tử Lang

Mười Thương

Ca Sĩ: Thoại Mỹ, Phương Quang, Hồng Nga, Điền Tử Lang

Ngõ Sáng Về Quê

Ca Sĩ: Hồng Nga, Điền Tử Lang

Điện Năng và Vũ Trụ

Ca Sĩ: Ngọc Nuôi

Bạn Ơi

Ca Sĩ: Tuấn Anh

Tạm Cảnh

Ca Sĩ: Hoài Vĩnh Phúc, Ánh Tuyết

Sấm Tu Hành

Ca Sĩ: Tuấn Anh, Phương Hồng

Hạnh Pháp Duyên

Ca Sĩ: Hồng Nga, Phương Quang

Cờ Bạc

Ca Sĩ: Bảo Châu

Kết Chặt Thiềm Sen

 

Chan Hòa Nơi Nơi

 

Chơn Tâm Hợp Ca

Ca Sĩ: Cẩm Tiên - Tuấn Anh

Đời Đạo Phân Hành

Ca Sĩ: Việt Hùng

Vô Vi Hành Đạo Không Giành Đạo

Ca Sĩ: Bảo Châu

Thương Cha

Ca Sĩ: Thanh Kim Huệ - Út Bạch Lan

Khóc Hoàng Thiên

Ca Sĩ: Ngọc Phượng - Ngân Giang

Hành Triển Phân Minh

Ca Sĩ: Bảo Châu - Thu Hồng

Tình Dục

Ca Sĩ: Ngọc Nuôi

Ăn Chay

Ca Sĩ: Hữu Phước

Duyên Hạnh Ngộ

Ca Sĩ: Tuấn Anh

Tình Thâm Bạn Đạo

Ca Sĩ: Chí Tâm - Xuân Phát

Bé Ngoan

Ca Sĩ: Vũ Đức

Lễ Sinh Nhật Thầy

Ca Sĩ: Giang Châu - Thanh Kim Huệ

Tiếng Trống Xây Dựng

Ca Sĩ: Tuấn Anh - Lương Tuấn

Tùy Duyên Độ Hành

Ca Sĩ: Thanh Kim Huệ - Giang Châu

Góp Phần Dựng Xây

Ca Sĩ:: Cẩm Tiên

Tự Hòa Đến Nơi

Ca Sĩ: Tuấn Anh - Như Hiền

Hiển Thơ Nhiệm Mầu

Ca Sĩ: Điền Tử Lang - Như Hiền

Thuyền Về Bến Giác

Ca Sĩ: Tuấn Anh

Một Cuộc Hành Trình

Ca Sĩ: Phượng Hồng

Á Âu Tương Hội

Ca Sĩ: Diệu Hiền - Điền Tử Long