• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2014

Date Title Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/27/2014 Bài giảng trong Khóa Sống Chung Âu Châu tại Ostende, Bỉ Quốc, ngày 25 tháng 12 năm 1994;
Nhạc: "Tình Mẹ Đêm Giáng Sinh"; Vấn Đạo
Ostende, Bỉ Quốc mp3
12/20/2014 Bài thuyết giảng cho cộng đồng tại Úc Châu ngày 15 tháng 12 năm 1984;
Nhạc: "Ta Về Đây"; Vấn Đạo
xx, Úc Châu mp3
12/13/2014 Trích đoạn bài giảng "Chơn Kinh 6 " tại Montréal, Canada; Nhạc: "Diệu Pháp Vô Vi"; Vấn Đạo Montréal, Canada mp3
12/06/2014 Bài Giảng "Mẫu Ái Kỳ 201 " tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 25 tháng 1 năm 1975;
Nhạc: "Ánh Sáng Nhiệm Mầu"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/29/2014 Bài "Sấm Tu Hành" của Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu viết vào khoảng năm 1963 tại Sài Gòn, Việt Nam;
Nhạc: "Lão Là Ai"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/22/2014 Bài giảng "Dục Vọng Bất Thành " tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 10 tháng 01 năm 1978;
Nhạc: "Hành Trang"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
11/15/2014 Trích đoạn bài giảng "Phá Mê Phá Chấp " (phần cuối) tại Montréal, Candada, ngày 11 tháng 4 năm 1982;
Nhạc: "Mẹ Từ Bi"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
11/08/2014 Trích đoạn bài giảng "Phá Mê Phá Chấp " (phần 2) tại Montréal, Candada, ngày 11 tháng 4 năm 1982;
Nhạc: "Yêu"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
11/01/2014 Trích đoạn bài giảng "Phá Mê Phá Chấp " (phần 1) tại Montréal, Candada, ngày 11 tháng 4 năm 1982;
Nhạc: "Đường Đi Thật"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/25/2014 Trích đoạn bài giảng "Chơn Kinh 5 ";
Nhạc: "Thực Hành Tự Cứu"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
10/18/2014 Trích đoạn bài giảng "Thực Hành Tâm Đạo";
Ngâm Thơ: "Nhắc Nhở"; Vấn Đạo
xxx, xxx mp3
10/11/2014 Trích đoạn bài giảng "Nhẫn Tính" tại Úc Châu ngày 16 tháng 2 năm 1994;
Nhạc: "Nhịn Nhục"; Vấn Đạo
xxx, Úc Châu mp3
10/04/2014 Bài giảng "Khai Triển Điển Quang" tại Quebec, Canada ngày 5 tháng 10 năm 1990;
Nhạc: "Chúng Ta Tu"; Vấn Đạo
Quebec, Canada mp3
09/27/2014 Trích đoạn bài giảng "Hào Quang Vô Tận" trong ngày cuối (7/7/1985) của Đại Hội Kỳ 4 tại LongBeach, California
Nhạc: "Tình Thương & Đạo Đức "; Vấn Đạo
LongBeach, California mp3
09/20/2014 Trích đoạn bài giảng "Tham Thiền Quán Thông" trong ngày đầu (5/7/1985) của Đại Hội Kỳ 4 tại LongBeach, California
Nhạc: "Biển Yêu"; Vấn Đạo
LongBeach, California mp3
09/13/2014 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 23" (phần cuối) tại Montréal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980;
Nhạc: "Bạc Bàn"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
09/06/2014 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 23" (phần 1) tại Montréal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980;
Nhạc: "Mẹ Ơi"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
08/30/2014 Trích đoạn lời tự thuật của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên (CD Nguyên Lý Tận Độ & CD Tôi Là Ai);
Nhạc: "Tôi Là Ai"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
08/23/2014 Trích đoạn bài giảng "Chơn Kinh 8" tại Montréal, Canada;
Nhạc: "Thuyền Về Bến Giác"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
08/16/2014 Trích đoạn bài giảng "Phụ Ái Kỳ 23" (phần cuối) tại Montréal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980;
Nhạc: "Con Ơi - 2"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
08/09/2014 Trích đoạn bài giảng "Phụ Ái Kỳ 23" (phần 1) tại Montréal, Canada, ngày 14 tháng 6 năm 1980;
Nhạc: "Cô Gái Phù Sinh"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
08/02/2014 Trích đoạn bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 12" tại Montréal, Canada, ngày 29 tháng 3 năm 1980;
Ngâm Thơ: "Nhìn Con"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
07/26/2014 Bài giảng "Vận Chuyển Cơ Hình" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 18 tháng 12 năm 1977;
Vọng Cổ: "Tưởng Nhớ Thầy"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
07/19/2014 Trích đoạn bài giảng "Con Đường Tiến Hóa" (phần cuối) tại Manila, Phi Luật Tân, ngày 3 tháng 4 năm 1983;
Nhạc: "Dâng Lên Thầy"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
07/12/2014 Trích đoạn bài giảng "Con Đường Tiến Hóa" (phần 2) tại Manila, Phi Luật Tân, ngày 3 tháng 4 năm 1983;
Vọng Cổ: "Cảnh Đời"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
07/05/2014 Trích đoạn bài giảng "Con Đường Tiến Hóa" (phần 1) tại Manila, Phi Luật Tân, ngày 3 tháng 4 năm 1983;
Nhạc: "Bạn Về Đây"; Vấn Đạo
Manila, Phi Luật Tân mp3
06/28/2014 Bài giảng trong Khóa Sống Chung tại Thiền Viện Hai Không, California, năm 1994;
Nhạc: "Sống Về Không"; Vấn Đạo
Oroville, California mp3
06/21/2014 Bài giảng "Duyên Tình Đạo Đạt" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 4 tháng 9 năm 1977;
Nhạc: "Tu Đi Em"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
06/14/2014 Bài giảng tại Đại Hội Long Vân, Thiền Viện Hai Không, California, ngày 2 tháng 7 năm 1989;
Nhạc: "Quý Yêu Thầy"; Vấn Đạo
Oroville, California mp3
06/07/2014 Bài giảng trong Khóa Hùng Tâm (phần cuối) tại Amphion Les Bains ngày 3 tháng 6 năm 1988
Nhạc: "Về Nguồn" (trích đoạn) ; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp mp3
05/31/2014 Bài giảng trong Khóa Hùng Tâm (phần 2) tại Amphion Les Bains ngày 3 tháng 6 năm 1988
Nhạc: "Tiếng Trống Đại Đồng" (trích đoạn) ; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp mp3
05/24/2014 Bài giảng trong Khóa Hùng Tâm (phần 1) tại Amphion Les Bains ngày 3 tháng 6 năm 1988
Nhạc: "Dũng Hành" ; Vấn Đạo
Amphion Les Bains, Pháp mp3
05/17/2014 Bài giảng "Con Người Là Ánh Sáng" (phần cuối) tại San Jose ngày 12 tháng 1 năm 1991
Nhạc: "Ánh Sáng Nhiệm Mầu" ; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
05/10/2014 Bài giảng "Mẫu Ái Kỳ 1" tại Montréal
Nhạc: "Về Với Mẹ Yêu" ; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
05/03/2014 Bài giảng "Con Người Là Ánh Sáng" (phần 2) tại San Jose ngày 12 tháng 1 năm 1991
Nhạc: "Ánh Sáng" (trích đoạn); Vấn Đạo
San Jose, California mp3
04/26/2014 Bài giảng "Con Người Là Ánh Sáng" (phần 1) tại San Jose ngày 12 tháng 1 năm 1991
Vọng Cổ: "Chiếc Áo Tình Thương"; Vấn Đạo
San Jose, California mp3
04/19/2014 Bài giảng "Chương Kinh 16" tại Montréal, Canada
Nhạc: "Ai Buồn Hơn Ai"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
04/12/2014 Bài giảng "Mẫu Ái" tại Sài Gòn ngày 30 tháng 5 năm 1972; Nhạc: "Về Với Mẹ Yêu"; Vấn Đạo Sài Gòn, Việt Nam mp3
04/05/2014 Trích đọan bài thuyết giảng "Bi Trí Dũng" (phần 4) tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 21 tháng 6 năm 1986
Nhạc: "Thực Hành"; Vấn Đạo
Oroville, California mp3
03/29/2014 Lời Chú Giảng Hồi 28 của bộ sách Địa Ngục Du Ký tại Melbourne, Úc Châu, tháng 2 năm 1987
Nhạc: "Thăng Hoa"; Vấn Đạo
Melbourne, Úc Châu mp3
03/22/2014 Trích đoạn bài giảng "Tha Thứ và Thương Yêu" tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California, ngày 17 tháng 5 năm 1986
Nhạc: "Thương Yêu Tha Thứ"; Vấn Đạo
Big Bear, California mp3
03/15/2014 Lời Chú Giảng Hồi 17 bộ sách Địa Ngục Du Ký; Nhạc: "Tu Cho Đời Thăng Hoa"; Vấn Đạo Melbourne, Úc Châu mp3
03/08/2014 Bài Giảng "Chương Kinh 10"; Nhạc: "Người Hát Trên Non"; Vấn Đạo Montreal, Canada mp3
03/01/2014 Trích đọan bài thuyết giảng "Bi Trí Dũng" (phần 3) tại Thiền Viện Hai Không, California ngày 21 tháng 6 năm 1986; Nhạc: "Dũng Hành"; Vấn Đạo Oroville, California mp3
02/22/2014 Bài giảng "Chương Kinh 7"
Nhạc: "Tu Vô Vi"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
02/15/2014 Trích đoạn bài giảng trong Khóa Đặc Biệt "Tình Thương" tại Thiền Viện Vĩ Kiên, California, ngày 23 tháng 05 năm 1986;
Nhạc: "Tình Thương và Đạo Đức"; Vấn Đạo
Big Bear, California mp3
02/08/2014 Trích đoạn bài thuyết giảng "Bi Trí Dũng" (phần 2) tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 21 tháng 6 năm 1986
Nhạc: "Tái Ngộ 2"; Vấn Đạo
Oroville, California mp3
02/01/2014 Bài Giảng "Tết Mậu Ngọ" tại Sài Gòn, Việt Nam,
ngày 8 tháng 2 năm 1978;
Nhạc "Xuân Trời"'; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
01/25/2014 Bài thuyết giảng "Bính Thìn Mậu Ngọ" tại Sài Gòn, Việt Nam, ngày 5 tháng 2 năm 1978;
Nhạc: "Xuân Mơ"; Vấn Đạo
Sài Gòn, Việt Nam mp3
01/18/2014 Trích đoạn bài thuyết giảng "Bi Trí Dũng" tại Thiền Viện Hai Không, California, ngày 21 tháng 6 năm 1986;
Nhạc: "Bé Vui"; Vấn Đạo
Oroville, California mp3
01/11/2014 Trích đoạn bài thuyết giảng "Chơn Kinh 1" tại Montréal, Canada, năm 1998;
Nhạc: "Hướng Trời"; Vấn Đạo
Montréal, Canada mp3
01/04/2014 Bài thuyết pháp tại Choisy Le Roi, Pháp Quốc, ngày 1 tháng 1 năm 1983;
Vọng Cổ: "Tâm Sự Đầu Năm"; Vấn Đạo
Choisy Le Roi, Pháp Quốc mp3
       

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Bắc California.

Xin quý vị liên lạc về:

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158
USA
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it