• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Audio Download 1977-1978

Băng Giảng

Title Năm-Tháng-Ngày Location Live Streaming Download, iPhone, iPAD

Tết Đinh Tỵ - Luồng Điển Vô Vi

1977-02-19 Sài Gòn mp3

Bà Mẹ Việt Nam - Tiểu Trí Đại Trí - Thanh Tịnh

1977-03-20 Sài Gòn mp3

Yêu Cha

1977-05-29 Sài Gòn mp3

Cảm Ứng Tâm Can

1977-06-05 Sài Gòn mp3

Nghiệp Lực Giao Hình

1977-06-12 Sài Gòn mp3

Tu Tiến Giải Minh

1977-06-25 Sài Gòn mp3

Hào Quang Chuyển Hóa

1977-07-10 Sài Gòn mp3

Ý Đồ Vọng Động

1977-07-24 Sài Gòn mp3

Chủ Nhân Tự Giác

1977-07-31 Sài Gòn mp3

Nguyên Điển Chung Hình

1977-08-07 Sài Gòn mp3

Huyền Cơ Tạo Hóa

1977-08-14 Sài Gòn mp3

Vũ Trụ Càn Khôn

1977-08-28 Sài Gòn mp3

Duyên Tình Đạo Đạt

1977-09-04 Sài Gòn mp3

Tu Không Thấy Tiến

1977-09-11 Sài Gòn mp3

Thanh Điển Ban Hành

1977-09-18 Sài Gòn mp3

Thanh Giải Thân Hình

1977-09-25 Sài Gòn mp3
Duyên Kiếp Đương Hành 1977-10-02 Sài Gòn mp3
Tâm Linh Tự Giác - Y Lý 09 1977-10-09 Sài Gòn mp3
Thiên Lý Hữu Tình 1977-10-23 Sài Gòn mp3
Đám Cưới Vô Vi 1977-10-31 Sài Gòn mp3
Duyên Lành Ngộ Đạo 1977-11-27 Sài Gòn mp3
Trăm Hoa Đua Nở - Y Lý 10 & 11 1977-11-02 Sài Gòn mp3
Lý Trời Diễn Tiến - Nguyên Lý Chưa Thông 1977-11-13 Sài Gòn mp3
Y Lý 12 - Chơn Tâm Xuất Phát - Ngoại Cảnh Than Sân 1977-11-23 Sài Gòn mp3
Từ Bi Khai Mở 1977-12-04 Sài Gòn mp3
Vận Chuyển Cơ Hình 1977-12-18 Sài Gòn mp3
Hồng Ân Ban Rãi 1977-12-25 Sài Gòn mp3
Dục Vọng Bất Thành 1978-01-01 Sài Gòn mp3
Duyên Tình Tâm Đạo 1978-01-08 Sài Gòn mp3
Bầu Trời Thanh Tịnh 1978-01-29 Sài Gòn mp3
Tu Hành Chơn Pháp 1978-01-15 Sài Gòn mp3
Bính Thìn - Mậu Ngọ 1978-02-05 Sài Gòn mp3
Tết Mậu Ngọ 1978-02-08 Sài Gòn mp3
Muôn Hình Vạn Trạng 1978-02-12 Sài Gòn mp3
Lý Trí Bất Chơn - Nghiệp Lực Dáo Đầu - Chơn Tâm 1978-02-19 Sài Gòn mp3
         

 Ghi Chú Cách Download:

Muốn Download những mp3 băng giảng thì qúy vị đưa con chuột (mouse) tới chữ mp3 rồi nhấn vô con chuột bên tay phải rồi kéo xuống chữ "Save Target As..." nhấn vô con chuột bên tay trái để Save vô computer của quý vị.