• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

2016

Chương trình phát thanh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên thuyết giảng vào mỗi sáng Chủ Nhật từ 7:00 AM đến 7:30 AM trên băng tầng 1480 AM. Xin quý vị thông báo cho bà con, bạn bè biết để đón nghe.

Xin mời quí vị nghe lại những buổi phát thanh dưới đây:

Chương Trình Phát Thanh Bài Giảng Location Live Streaming Download, iPhone, iPad
12/25/2016 BÀI GIẢNG: GIÁNG SINH GỈAI THOÁT
VẤN ĐẠO: CALGARY 13-05-1994
NHẠC: GIÁNG TRẦN
Montreal mp3
12/18/2016 BÀI GIẢNG: GIÁNG SINH GIAI THOÁT
VẤN ĐẠO: KHOÁ 1 QUI THỨC 12-09-1986 VẤN ĐẠO
NHẠC: SỬA TÂM
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
12/11/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 4 VĨ KIÊN 15-05-1986 DUYÊN NGHIỆP
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 11-9-1986 PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU 2
NHẠC: HÀNH PHÁP DUYÊN
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
12/04/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 4 VĨ KIÊN 15-05-1986 DUYÊN NGHIỆP
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 11-9-1986 PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU 2
NHẠC: DUYÊN NGHIỆP 2
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
11/27/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 4 VĨ KIÊN 15-05-1986 DUYÊN NGHIỆP
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 11-9-1986 PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU 1
NHẠC: DUYÊN NGHIỆP
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
11/20/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 4 VĨ KIÊN 15-05-1986 DUYÊN NGHIỆP
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 11-9-1986 PHƯƠNG PHÁP CÔNG PHU 1
NHẠC: THẦY VỀ
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
11/13/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VĨ KIÊN 16-4-1986 SỰ NHỊN NHỤC
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 10-9-1986 VẤN ĐẠO SÁNG
NHẠC: NHÂN GIAN
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
11/06/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VĨ KIÊN 16-4-1986 SỰ NHỊN NHỤC
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 10-9-1986 VẤN ĐẠO SÁNG
NHẠC: NHỊN NHỤC
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/30/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VĨ KIÊN 16-4-1986 SỰ NHỊN NHỤC
VẤN ĐẠO: KHÓA 1 QUI THỨC 10-9-1986 VẤN ĐẠO SÁNG
NHẠC: KỶ NGUYÊN DI LẠC
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/23/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VK 16-04-1986 SỰ NHỊN NHỤC
VẤN ĐẠO: KHÓA 4 VIKIEN 15-05-1986 VẤN ĐẠO (TT)
NHẠC: NHỊN NHỤC
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/16/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VK 15-04-1986 GIẢI NGHIỆP TÂM (tt)
VẤN ĐẠO: KHÓA 4 VIKIEN 15-05-1986 VẤN ĐẠO
NHẠC: DUYÊN NGHIỆP 2
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/09/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VK 15-04-1986 GIẢI NGHIỆP TÂM (tt)
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 VIKIEN 06-05-1986 VẤN ĐẠO
NHẠC: DUYÊN NGHIỆP
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
10/02/2016 BÀI GIẢNG: KHÓA 1 VK 15-04-1986 GIẢI NGHIỆP TÂM
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 VIKIEN 06-05-1986 VẤN ĐẠO
NHẠC: GIẢI NGHIỆP
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
09/25/2016 BÀI GIẢNG: VANCOUVER 04-07-1986 QUI HÀNH
VẤN ĐẠO: KHÓA 3 VIKIEN 06-05-1986 VẤN ĐẠO
NHẠC: THẦY VỀ
Vancouver mp3
09/18/2016 BÀI GIẢNG: VANCOUVER 04-07-1986 Qui Hành,
Khóa 1 VK 15-04-1986 Vấn Đạo
NHẠC: Hạnh Đức
Vancouver mp3
09/11/2016 BÀI GIẢNG: Khóa 2 VK 21-04-1986 - 10 Điều Tâm Đạo,
Mình Gần Với Phần Hồn Là Gì?
NHẠC: Bạn Ơi
Thiền Viện Vĩ Kiên mp3
09/04/2016 BÀI GIẢNG: ROMA 04-03-1986 Phân Tách Đời Đạo,
Vương Vấn Về Tình Yêu
NHẠC: Yêu
Roma mp3
08/28/2016 BÀI GIẢNG: ROMA 04-03-1986 PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO
VẤN ĐẠO: Bịnh Tâm Thần Làm Sao Trị Được
NHẠC: Gieo Duyên
Roma mp3
08/21/2016 BÀI GIẢNG: ROMA 04-03-1986 PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO
VẤN ĐẠO: TRONG GIA ĐÌNH PHẢI HOÀ, KHÔNG PHÂN BIỆT CHAY MẶN
NHẠC: Chiếc Áo Tình Thương
Roma mp3
08/14/2016 BÀI GIẢNG: ROMA 04-03-1986 PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO
VẤN ĐẠO: TRONG GIA ĐÌNH PHẢI HOÀ, KHÔNG PHÂN BIỆT CHAY MẶN
NHẠC: GIẢI THÔNG ĐỜI ĐẠO
Roma mp3
08/08/2016 BÀI GIẢNG: BANGKOK 21-02-1986 THỰC HÀNH TỰ THỨC
VẤN ĐẠO: LÀM SAO TRỞ THÀNH NGƯỜI HIỀN THÊ?
NHẠC: YÊU
Bangkok mp3
07/31/2016 BÀI GIẢNG: BANGKOK 21-02-1986 THỰC HÀNH TỰ THỨC
VẤN ĐẠO: GIỚI TRẺ CÓ TU THIỀN ĐƯỢC KHÔNG?
NHẠC: NHÌN CON
Bangkok mp3
07/24/2016 BÀI GIẢNG: BANGKOK 21-02-1986 THỰC HÀNH TỰ THỨC
VẤN ĐẠO: TU VÔ VI CÓ BỊ NGHÈO KHÔNG?
NHẠC: DUYÊN NGHIỆP
Bangkok mp3
07/17/2016 BÀI GIẢNG: LONG BEACH 05-07-1985 THAM THIỀN QUÁN THÔNG
VẤN ĐẠO: NHẠC KÍCH ĐỘNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÂM HỒN KHÔNG?
NHẠC: ĐỜI TA NHƯ CHIẾC LÁ VÀNG
Long Beach mp3
07/10/2016 VOVI RADIO JULY 10- 2016 LONG BEACH 05-07-1985 THAM THIEN QUAN THONG,
CON BI CAM DIEC, LAM SAO HUONG DAN CON TU HANH,
DOI DAO PHAN HANH
Long Beach mp3
07/03/2016 BÀI GIẢNG: LONG BEACH 05-07-1985 THAM THIỀN QUÁN THÔNG
VẤN ĐẠO: VỢ CHỒNG LÀ BÀI HỌC NHẪN NHỤC Ở THẾ GIAN
NHẠC: UỔNG MỘT KIẾP NGƯỜI
Long Beach mp3
06/26/2016 BÀI GIẢNG: VANCOVER 1985 TƯỞNG PHẬT TRONG MÙA PHẬT ĐẢN
VẤN ĐẠO: VẤN ĐẠO VỀ PHÁP LÝ VÔ VI
NHẠC: NGƯỜI CHA KÍNH YÊU
Vancover mp3
06/19/2016 BÀI GIẢNG: MONTREAL 02-02-1980 PHỤ ÁI MẪU ÁI 4 - TỦI PHẬN LÀM CHA
VẤN ĐẠO: CỮU HUYỀN THẤT TỔ
NHẠC: VĨ KIÊN
Montreal mp3
06/12/2016 BÀI GIẢNG: KABRAMATA 25-11-1984 THỰC HÀNH CHÁNH GIÁC
VẤN ĐẠO: VẬT DƯỠNG NHÂN, ĂN THỊT CÓ TỘI KHÔNG?
NHẠC: THƯƠNG CHA
Sydney mp3
06/05/2016 BÀI GIẢNG: KABRAMATA 25-11-1984 THỰC HÀNH CHÁNH GIÁC
VẤN ĐẠO: QUI NHỨT RỒI QUI THỨC
NHẠC: TÌNH CHA
Sydney mp3
05/29/2016 BÀI GIẢNG: KABRAMATA 25-11-1984 THỰC HÀNH CHÁNH GIÁC
VẤN ĐẠO: KHÔNG TU VÔ VI, HỒN CÓ BỊ TIÊU DIỆT KHÔNG?
NHẠC: CÔNG CHA NGHIÃ MẸ
Sydney mp3
05/22/2016 BÀI GIẢNG: AMPHION 27-08-1984 KIỂM ĐIỂM TU HÀNH
VẤN ĐẠO: KIM CHỈ NAM CỦA VÔ VI
NHẠC: MỆ TÔI
Amphion mp3
05/15/2016 BÀI GIẢNG: AMPHION 27-08-1984 KIỂM ĐIỂM TU HÀNH
VẤN ĐẠO: CHỮ NHẪN CHỮ HOÀ, CHO MÌNH NHỎ NHẤT
NHẠC: MỆ ƠI
Amphion mp3
05/08/2016 BÀI GIẢNG: MONTREAL 01-12-1984 XÂY DỰNG VÀ ĐOÀN KẾT
VẤN ĐẠO: CHỮ NHẪN CHỮ HOÀ, CHO MÌNH NHỎ NHẤT
NHẠC: MỆ ƠI
Montreal mp3
05/01/2016 BÀI GIẢNG: MONTREAL 01-12-1984 XÂY DỰNG VÀ ĐOÀN KẾT
VẤN ĐẠO: KIM CHỈ NAM CỦA TU VÔ VI
NHẠC: QUÊ MỆ
Montreal mp3
04/24/2016 BÀI GIẢNG: JUILLY 01-07-0984 ĐỘNG TỊNH THANH THOÁT (TT)
VẤN ĐẠO: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ ĐỜI SỐNG 2
NHẠC: VỀ VỚI MẸ YÊU
Juilly mp3
04/17/2016 BÀI GIẢNG: JUILLY 01-07-0984 ĐỘNG TỊNH THANH THOÁT
VẤN ĐẠO: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ ĐỜI SỐNG 2
NHẠC: HÀNH PHÁP DUYÊN
Juilly mp3
04/10/2016 BÀI GIẢNG: JUILLY 01-07-0984 ĐỘNG TỊNH THANH THOÁT
VẤN ĐẠO: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ ĐỜI SỐNG 2
NHẠC: BẤT HIẾU NHI
Juilly mp3
04/03/2016 BÀI GIẢNG: ĐỜI ĐẠO SONG TU, TRONG NIỀM TIN XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ ĐỜI SỐNG 2
NHẠC: MẸ ƠI
Montreal mp3
03/27/2016 BÀI GIẢNG: ĐỜI ĐẠO SONG TU, NIỀM TIN TRONG XÂY DỰNG
VẤN ĐẠO: GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ ĐỜI SỐNG 2
NHẠC: NHỚ MẠ
Montreal mp3
03/20/2016 BÀI GIẢNG: MONTREAL 07-01-1984 QUY HỘI TÂN NIÊN
VẤN ĐẠO: MELBOURNE 06-01-1985 VẤN ĐẠO 2
NHẠC: TU ĐI EM
Melbourne mp3
03/13/2016 BÀI GIẢNG: MONTREAL 07-01-1984 QUY HỘI TÂN NIÊN
VẤN ĐẠO: MELBOURNE 06-01-1985 VẤN ĐẠO 1
NHẠC: KIẾP NGƯỜI
Melbourne mp3
03/06/2016 BÀI GIẢNG: PETH FEB 4, 1983 THẦY GIẢNG TẠI THIỀN ĐƯỜNG CHÁNH GIÁC
VẤN ĐẠO: VỀ PHÁP LÝ VÔ VI
NHẠC: MỘT CUỘC HÀNH TRÌNH
Perth mp3
02/28/2016 Bài Giảng: PERTH FEB 4, 1983 THẦY GIẢNG TẠI THIỀN ĐƯỜNG CHÁNH GIÁC
NHẠC: CÔ GÁI VƯỢT BIÊN NGUYỆN TU BÁO HIẾU
Perth mp3
02/21/2016 Bài Giảng: Montreal 01-01-1990 Vui Xuan 02
VẤN ĐẠO: Giải Đáp Thắc Mắc về Đời
NHẠC: Vui Xuân Nhớ Thầy
Montreal mp3
02/14/2016 Bài Giảng: MANILA 25-1-1982 CHÚC MỪNG TÂN NIÊN,
MANILA 13-2-1983 MỒNG 1 TẾT QUÍ HỢI
VẤN ĐẠO: THỰC HÀNH 1
NHẠC: TÌNH XUÂN
Manila mp3
02/07/2016 Bài Giảng: ĐÊM GIAO THỪA DINH MÃO
VẤN ĐẠO: BANKSTOWN 12-01-1987
NHẠC: XUÂN DI LẠC
Bankstown mp3
01/31/2016 Bài Giảng: MONTREAL 01-01-1990 VUI XUÂN 02
VẤN ĐẠO: THỰC HÀNH 01
NHẠC: THẦY VỀ
Montreal mp3
01/24/2016 Bài Giảng: MONTREAL 01-01-1990 VUI XUÂN 01
VẤN ĐẠO: LOÀI NGƯỜI TỪ ĐÂU ĐẾN
NHẠC: CHÚ XỒI KHUYẾN TU
Montreal mp3
01/17/2016 Bài Giảng: MONTREAL 01-01-1990 VUI XUÂN 01
VẤN ĐẠO: VẤN ĐẠO CÙNG THẦY, DALLAS 1988
NHẠC: CUỘC SỐNG TRẦN GIAN
Montreal mp3
01/10/2016 Bài Giảng: MONTREAL 01-01-1990 VUI XUÂN 01
VẤN ĐẠO: MONTREAL 16-10-1983 VẤN ĐẠO 01
NHẠC: CẢNH ĐỜI
Montreal mp3
01/03/2016 Bài Giảng: Thầy giảng cho đồng bào VN tại Crytal Palace
VẤN ĐẠO: Thầy giảng cho đồng bào VN tại Crytal Palace
NHẠC: Xuân Di Lạc
Crytal Palace mp3

Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình phát thanh vùng Nam California.

Xin quý vị liên lạc về:

Vo Vi Friendship Association
Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
7622 23rd St. Westminster, CA 92683
USA
Tel.: 714-891-0889 | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it